Keystone logo
American University of St Vincent School of Medicine

American University of St Vincent School of Medicine

American University of St Vincent School of Medicine

บทนำ

American University of St Vincent เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากแพทย์และนักการศึกษาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาเราเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกันซึ่งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของการดูแลสุขภาพและการศึกษาผ่านการพัฒนาวิธีการทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่

AUS รวบรวมประสบการณ์และความมุ่งมั่นของนักการศึกษาจากวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, การจัดการ, ศิลปะ, วิศวกรรมและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านสุขภาพและการศึกษาที่สำคัญเพื่อการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยั่งยืน มหาวิทยาลัย.

สถานที่

  • Chicago

    910 W. Van Buren St. Chicago, IL 60607, , Chicago

    คำถาม