Keystone logo
American University Of The Middle East : AUM

American University Of The Middle East : AUM

American University Of The Middle East : AUM

บทนำ

วิสัยทัศน์ของ AUM คือการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงสำหรับการสร้างและเผยแพร่ความรู้ในภูมิภาคและอื่น ๆ ภารกิจของ AUM คือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโต้ตอบที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้นำที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมคุณค่าทางจริยธรรมระดับโลกและความเป็นมืออาชีพ

สถานที่

  • Eqaila

    250 Street, , Eqaila

    คำถาม