Keystone logo
Ajman University Bachelor of Science in Biomedical Engineering
Ajman University

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Ajman, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

4 Years

ภาษาอังกฤษ

เต็มเวลา

Request application deadline

Sep 2024

AED 1,365 / per credit *

ในมหาวิทยาลัย

* CRH ทั้งหมด: 141

บทนำ

ภารกิจของโปรแกรมวิศวกรรมชีวการแพทย์คือการเชื่อมช่องว่างระหว่างวิศวกรรมทั่วไปและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ โปรแกรมนี้ยังเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เป้าหมายของโปรแกรม

เป้าหมายของโปรแกรม BME หรือที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการศึกษา (PEO) มีดังต่อไปนี้

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์จะต้อง:

  1. ประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ที่ได้รับและทักษะการปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2. สามารถประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จและได้รับผลกำไรในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
  3. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้

การรับสมัคร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม