Keystone logo
College of Applied Health Sciences at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Applied Health Sciences at the University of Illinois at Urbana-Champaign

College of Applied Health Sciences at the University of Illinois at Urbana-Champaign

บทนำ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงปีพ. ศ. 2438 เมื่อมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ได้จัดตั้งแผนกการฝึกร่างกายสำหรับผู้ชายและแผนกการฝึกร่างกายสำหรับผู้หญิง

เราส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมตลอดอายุขัยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับความพิการและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่น่าอยู่ในสังคมที่หลากหลายผ่านการเรียนรู้การค้นพบและการมีส่วนร่วม College of Applied Health Sciences at the University of Illinois at Urbana-Champaign

สถานที่

  • Champaign

    South 4th Street,1206, 61820, Champaign

    คำถาม