Keystone logo
New Era Institute

New Era Institute

New Era Institute

บทนำ

ที่ New Era Institute เราไม่เพียง แต่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการของคุณ แต่การเติบโตส่วนบุคคลของคุณในด้านต่างๆเช่นความเป็นผู้นำผู้เล่นในทีมและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น เราออกแบบหลักสูตรของเราเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อเรียนรู้สำหรับการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจ

สถานที่

  • Burwood

    Railway Parade,14, 2134, Burwood

    คำถาม