Keystone logo
Peru Camiper Mining Chamber

Peru Camiper Mining Chamber

Peru Camiper Mining Chamber

บทนำ

Mision: ฝึกอบรมนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างโซลูชันสำหรับความต้องการด้านการวิจัยการพัฒนาและนวัตกรรมของโลก

เป็นสถาบันชั้นนำในการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญในโลก

สถานที่

 • La Molina

  Avenida la Molina,1125, 15024, La Molina

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม