Keystone logo
School of Administration and Marketing of Quindio (Escuela de Administración y Mercadotecnía del Quindio (EAM))

School of Administration and Marketing of Quindio (Escuela de Administración y Mercadotecnía del Quindio (EAM))

School of Administration and Marketing of Quindio (Escuela de Administración y Mercadotecnía del Quindio (EAM))

บทนำ

SOCIAL PROJECTION เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์โดยตรงและถาวรที่ EAM รักษาไว้กับสังคม ดำเนินการผ่านโปรแกรมแบบโต้ตอบกับภาคการผลิตและนักแสดงทางสังคม ผ่านโปรแกรมและกิจกรรมประเภทต่างๆ (วิชาการ ศิลปะ สังคม และเทคโนโลยี) การให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษา การศึกษาต่อเนื่องและการแทรกแซงการบริการสังคมต่อชุมชน

สถานที่

 • Armenia

  Carrera 14,# 3-11, 630004, Armenia

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม