Keystone logo
© Asian Institute of Hospitality Management
Siam University

Siam University

Siam University

บทนำ

สยามผลิตบัณฑิตที่เก่งและรับใช้ชาติมายาวนานกว่า 50 ปี โปรแกรมการศึกษาของเรามีความล้ำสมัย ใช้งานได้จริง และอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่สยาม โปรแกรมของเราประกอบด้วยวิชาและตัวเลือกการเรียนที่หลากหลาย โครงการฝึกอบรมที่มั่นคง และเวิร์คช็อปที่ยากลำบาก ช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนต่างชาติ

มหาวิทยาลัยสยาม: นวัตกรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยามก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยนายณรงค์ มงคลวานิช ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสยามได้สถาปนาตัวเองเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นอย่างเต็มรูปแบบของกรุงเทพมหานครภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข กรรมการองคมนตรีเป็นประธานมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และนายพรชัย มงคลวานิช อธิการบดี ในฐานะอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้สร้างบัณฑิตให้กับประเทศไทยแล้วกว่า 75,000 คน

ในปี 2565 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสยามในกรุงเทพฯ รองรับนักศึกษาไทย 10,000 คน นักศึกษาจากต่างประเทศ 500 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 46 หลักสูตร 15 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง โครงการจำนวนมากเชื่อมโยงระหว่างประเทศกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยสยามติดอันดับ 5 มหาวิทยาลัยยั่งยืนของประเทศไทย อันดับที่ 76 ของโลกจาก 1,183 มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดย UIGreenMetric ในปี 2566 และยังเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย

ด้วยความยั่งยืนที่ถือเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของเรา คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสยามจึงได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับประชาชนในเขตภาษีเจริญ ธนาคารออมสิน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆ ความร่วมมือของเรากับคนในท้องถิ่นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังแนวคิดที่ยั่งยืนผ่านการใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่และความรับผิดชอบร่วมกัน

เราหวังว่าจะเพิ่มและส่งเสริมความยั่งยืนต่อไปทั่วทั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยและที่อื่นๆ เพื่อเป็นและสร้างผู้นำในสาขานี้

ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรองโดยองค์กร AACSB

สถานที่

  • Bangkok

    38 Phet Kasem Rd, Phasi Charoen, 10160, Bangkok

    คำถาม