Keystone logo
St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

บทนำ

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาคาทอลิกอิสระที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการโปรแกรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจแบบบูรณาการที่จัดการตามกระบวนทัศน์การสอนของ Ignatian

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและตรงตามข้อกำหนดที่ทันสมัย นักเรียนสามารถได้รับทักษะการปฏิบัติและการประกอบการและประสบการณ์ระดับนานาชาติและทางสังคม มีการให้ความสนใจอย่างมากกับการทะนุถนอมค่านิยมของคริสเตียนและการพัฒนาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานที่

 • Kaunas

  Vilniaus str. 29, LT-44286, Kaunas

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม