Keystone logo
© Toyo University
Toyo University

Toyo University

Toyo University

บทนำ

Toyo University ก่อตั้งขึ้นในฐานะสถาบันปรัชญาขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2430 โดยทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รับนักศึกษาหญิงในญี่ปุ่น ปัจจุบัน นักเรียนมากกว่า 30,000 คนกำลังเรียนอยู่ในวิทยาเขต 4 แห่งที่ตั้งอยู่ใน/รอบๆ โตเกียว รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 1,500 คนจากส่วนต่างๆ ของโลก หลักสูตรในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย 14 คณะและ 48 สาขาวิชา รวมถึงสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ไอที ภาควิชานวัตกรรมสากลศึกษาและภาควิชาพัฒนาภูมิภาคเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ-กลาง ซึ่งนักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดได้

Toyo มีบัณฑิตวิทยาลัย 15 แห่ง โดยมี 36 สาขาวิชาเอก และ 8 สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

โตโยเป็นหนึ่งใน 37 มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น และมีส่วนร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยระดับโลกชั้นนำ โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและมีส่วนสนับสนุนโลกาภิวัตน์ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในญี่ปุ่นโดยทั่วไป

คุณสมบัติวิทยาเขต

  การรับสมัคร

  Toyo University เปิดรับสมัครออนไลน์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ คุณสามารถสมัคร เข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์ และตรวจสอบผลการรับสมัครทางออนไลน์ได้ เปิดรับสมัคร 2 ช่วงเวลา คือ

  • เริ่มเดือนเมษายน: สมัครในช่วงปลายเดือนกันยายนของปีที่แล้ว
  • เริ่มเดือนกันยายน: สมัครในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์

  โปรดดูคู่มือการสมัครบนเว็บไซต์การรับเข้าเรียนของเราเพื่อดูรายละเอียด

  ทุนการศึกษาและเงินทุน

  Toyo มอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

  ทุนการศึกษา SDGs Ambassador (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
  ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% + ที่พักฟรี 4 ปี

  ทุนการศึกษานักศึกษาชั้นนำ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
  ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% + ค่าตอบแทนรายเดือน 120,000 เยน เป็นเวลา 2 ปี

  ชีวิตในวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวก

  Toyo University มีหอพักนานาชาติ 2 แห่ง ซึ่งนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศอาศัยอยู่ กิน เรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เราสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าพักที่นั่นเพราะพวกเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายตั้งแต่การสนับสนุนต่างๆ จากสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ ผู้จัดการหอพัก และผู้ช่วยผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้เรายังเสนอโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น และใช้ชีวิตนักเรียนอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายที่ Toyo

  สถานที่

  • Bunkyo City

   5-28-20 Hakusan, 112-0001, Bunkyo City

  โปรแกรม

   สถาบันยังเสนอ:

   คำถาม