Keystone logo
Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

Campus Bio-Medico University of Rome

บทนำ

Campus Bio-Medico University of Rome ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยมีจุดมุ่งหมายทางวัฒนธรรมในการฟื้นฟูคุณค่าของชีวิตมนุษย์และบุคคลให้กลายเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เยาวชนจะได้รับโครงการพัฒนาวิชาการด้านวัฒนธรรม วิชาชีพ และมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามัคคีของสาขาวิชาต่างๆ ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยในฐานะชุมชนของนักศึกษาและคณาจารย์ ส่วนสำคัญของโครงการนี้คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Campus Bio-Medico ซึ่งมิติของการบริการมนุษย์เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในประสบการณ์เฉพาะด้านความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ มหาวิทยาลัย Rome Biomedical Campus เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย (กฤษฎีการัฐมนตรีวันที่ 31 ตุลาคม 1991)

สถานที่

สถานที่
 • Rome

  21 Via Álvaro del Portillo, 00128, Rome

  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • instagram
  • linkedin

คำถาม