Keystone logo
Unitelma Sapienza Master di I livello in Anestesia e Rianimazione Per La Professione Infermieristica

Master di I livello in Anestesia e Rianimazione Per La Professione Infermieristica

Unitelma Sapienza

Unitelma Sapienza

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Online Italy

ภาษา

ภาษาอิตาลี

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

12 เดือน

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

EUR 1,500

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

การรับสมัคร

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม