Keystone logo
© ©Syiah Kuala University
Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala

Universitas Syiah Kuala

บทนำ

Universitas Syiah Kuala หรือเรียกสั้นๆ ว่า USK เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในบันดาอาเจะห์ เมืองหลวงของจังหวัดอาเจะห์ จังหวัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Bumi Syariat Islam และตั้งอยู่ที่จุดตะวันตกสุดของเกาะสุมาเตราที่มีแหล่งธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาที่อุดมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จักในชื่อ Heart of the Acehnese หรือ jantong Hatee Rakyat Aceh และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอาเจะห์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2504 Universitas Syiah Kuala ถูกนำมาจากชื่อนักวิชาการอิสลามแห่งอาเจะห์ Abdurrauf บิน อาลี อัลจาวี อัสซิงกิลี ผู้เป็นที่รู้จักในนาม เต็งกู ไซยาห์ กัวลา เขาก่อตั้งโรงเรียนอิสลามขึ้นที่ปากแม่น้ำและยกมรดกให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้ เขาได้มีส่วนสำคัญในการศึกษาและค่านิยมของอิสลามในอาเจะห์

นอกจากวิทยาเขตหลักของ Universitas Syiah Kuala ตั้งอยู่ในเมืองดารุสซาลาม เมืองบันดาอาเจะห์แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาวิทยาเขตแห่งที่สอง ซึ่งเป็นโครงการการศึกษานอกวิทยาเขตหลัก (PSDKU) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกาโยลือส์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

Universitas Syiah Kuala มี 12 คณะและโรงเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี คณะ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตร คณะฝึกอบรมครูและการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะสังคมศาสตร์และการเมือง วิทยาศาสตร์ คณะประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ปัจจุบัน Universitas Syiah Kuala เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 135 หลักสูตรที่ครอบคลุมหลักสูตรอนุปริญญา, หลักสูตรระดับปริญญาตรี, หลักสูตรวิชาชีพ, หลักสูตรเฉพาะทาง, หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและโปรแกรมที่หลากหลาย Universitas Syiah Kuala มีนักเรียนมากกว่า 32.000 คนจากภูมิภาคต่างๆในอินโดนีเซียและประเทศอื่น ๆ

Universitas Syiah Kuala ประสบความสำเร็จในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หนึ่งในนั้นคือ Malem Diwa Electric Car ซึ่งเข้าแข่งขันในการแข่งขัน Shell Eco-Marathon Asia และประสบความสำเร็จในการเป็นทีมที่เร็วเป็นอันดับสองในการตรวจสอบทางเทคนิคในประเภทไฟฟ้า

ในด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติจากผลงานวิจัยและผลงานที่ยอดเยี่ยมเช่นศูนย์วิจัยบรรเทาสาธารณภัยสึนามิและศูนย์วิจัยอัตสิริ

Universitas Syiah Kuala ได้จัดการวารสารทางวิทยาศาสตร์ บางส่วนได้รับการยอมรับและรับรองโดยดัชนีการอ้างอิงของชาวอินโดนีเซีย (SINTA) ว่าเป็นวารสารควอไทล์ 1 และ 2 นอกจากนี้ วารสาร Studies in English Language and Education (SiELE) หนึ่งในวารสารของมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดทำดัชนีโดย Scopus

Universitas Syiah Kuala มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการความร่วมมือหลายโครงการกับหลายประเทศในเอเชียและยุโรป รวมทั้งโครงการ Erasmus Mobility and Capacity Building Program, IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) University Network Program และ Erasmus+ Program

Universitas Syiah Kuala มีความร่วมมือระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมากกับมหาวิทยาลัยและบริษัทบางแห่งทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและงานนอกวิชาการต่างๆ ที่ยกระดับศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยและสร้างศักยภาพในอินโดนีเซียและต่างประเทศ มีเพียงไม่กี่โปรแกรมที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ โครงการวิจัยและตีพิมพ์ร่วม โครงการแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงาน ค่ายฤดูร้อนด้านภัยพิบัติและวัฒนธรรม และโครงการด้านมนุษยธรรม ตลอดจนโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

Universitas Syiah Kuala ไม่ได้มุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเท่านั้น และมีความภูมิใจที่จะเสนอการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ชุมชน เรื่องเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน Unsyiah สามหน่วยที่เชื่อมโยงนักศึกษาหรือศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยผ่านสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาอาชีพ และศูนย์ผู้ประกอบการ หน่วยเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าขยายประสบการณ์ในด้านวิชาการ ธุรกิจ และอื่นๆ

ดังนั้น Universitas Syiah Kuala จึงขอแสดงความนับถือทุกคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นหัวใจของชาวอาเจะห์ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนางานวิจัย โครงการด้านมนุษยธรรม และคุณภาพและปริมาณของสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียและยุโรป จนถึงระดับของมหาวิทยาลัยระดับโลก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย Syiah Kuala

  1. เพื่อนำไปใช้“ ไตรธรรม - สาม denotations” ของสถาบันการเรียนรู้ระดับสูงที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีการแข่งขันสูง
  3. เพื่อประยุกต์ใช้การจัดการคุณภาพแบบบูรณาการในด้านการศึกษาโดยใช้หลักการที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  4. เพื่อเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอย่างต่อเนื่องในความพยายามในการพัฒนาและรักษาผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์กีฬาและศิลปะ

สถานที่

  • Banda Aceh

    Banda Aceh, อินโดนีเซีย

คำถาม