Keystone logo
University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

บทนำ

มีประโยชน์มากมายในการใช้แนวทางเชิงรุกในการเลือกอาชีพ วิทยาลัยวิชาชีพและวิทยาศาสตร์สุขภาพมีหลักสูตรและโปรแกรมเพื่อช่วยให้คุณได้รับโอกาสครั้งต่อไป

ระบบการดูแลสุขภาพทั่วโลกต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาดีเพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรที่มีความต้องการที่หลากหลาย ผ่านโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศคุณจะได้พัฒนาทักษะที่ต้องการผ่านประสบการณ์และการวิจัยที่นำโดยคณาจารย์ที่เคารพนับถือ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาคุณจะมีบทบาทสำคัญในอาชีพที่คุ้มค่าในการป้องกันการวินิจฉัยหรือการบำบัดที่โรงพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนและการดูแลเฉพาะทางโรงเรียนและหน่วยงานบริการสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร

สถานที่

  • Orlando

    4000 Central Florida Blvd., 32816, Orlando

    คำถาม