Keystone logo
University of Florida College of Medicine

University of Florida College of Medicine

University of Florida College of Medicine

บทนำ

UF วิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในหกแห่งที่ศูนย์สุขภาพวิชาการมหาวิทยาลัยฟลอริดาเปิดทำการในปี 2499 โดยมีภารกิจในการเพิ่มจำนวนแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฟลอริดาให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขั้นสูงแก่ชาวฟลอริดาและส่งเสริมการค้นพบในการวิจัยด้านสุขภาพ .

นับตั้งแต่จบการศึกษาจากนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปี 2503 วิทยาลัยได้สำเร็จการศึกษาแพทย์มากกว่า 5,000 คน วิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ :

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • การศึกษาผู้ช่วยแพทย์
  • โครงการบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

สถานที่

  • Gainesville

    Southwest Archer Road,1600, 32610, Gainesville

    คำถาม