Keystone logo
University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

บทนำ

ลองนึกภาพโลกที่ทุกคนในทุกชุมชนมีโอกาสมีชีวิตที่มีสุขภาพดี

ความเป็นไปได้ดังกล่าวผลักดันให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพันธมิตรของเราค้นพบเส้นทางใหม่ แสวงหาทางเลือก ผลักดันให้หนักขึ้น และสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์ในความมุ่งมั่นของเราในการทำให้สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนสาธารณสุขชั้นนำของโลก เราได้เตรียมผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสาขานี้ และให้ความรู้แก่หน่วยงานด้านสุขภาพ ชุมชน และผู้กำหนดนโยบายเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพของประชากร

สถานที่

  • Minneapolis

    Minneapolis, สหรัฐอเมริกา

    คำถาม