Keystone logo
Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina

บทนำ

วิสัยทัศน์

จากผลลัพธ์ที่ทำได้จนถึงตอนนี้และเป้าหมายทางธุรกิจใหม่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ดังนี้: วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐ Srpska และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

MISSION

พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการทำให้ได้รับความรู้ ทักษะ และความสามารถใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครจาก Semberija และภูมิภาคโดยรอบ จากนั้นเป็น Republika of Srpska และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และจากประเทศอื่นๆ ที่สนใจ

สถานที่

  • Dvorovi

    Pavlovića put, 76300, Dvorovi

    โปรแกรม

    คำถาม