Keystone logo
Univerzitet u Travniku

Univerzitet u Travniku

Univerzitet u Travniku

บทนำ

University of Travnik เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บนพื้นฐานของกฎระเบียบทางกฎหมายและด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและกีฬา SBK / KSB ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตามมติของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและการกีฬา SBK / KSB เลขที่ 03-38-63 / 07 ลงวันที่ 04.07.2007 ปีและในทะเบียนสถาบันอุดมศึกษา SBK / KSB ป้อนหมายเลข 10 ในหน้า 00010 จากปีการศึกษา 2550/51 ปี.

ชื่อเต็มของสถาบันอุดมศึกษาคือ University of Travnik คำแปลภาษาอังกฤษของชื่อมหาวิทยาลัยคือ University of Travnik ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยคือ UNT

สถานที่

  • Travnik

    Travnik, บอสเนียและเฮอร์เซโก

    โปรแกรม

    คำถาม