Keystone logo

4 ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ โปรแกรม ใน แอนติกาและบาร์บูดา สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาเอกแพทยศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (4)
  • การศึกษากฎหมาย (0)การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (0)การศึกษาพลังงาน (0)ชีววิทยาศาสตร์ (0)ทักษะชีวิต (0)ภาษา (0)วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (0)ศิลปศึกษา (0)ศึกษาศาสตร์ (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์ โปรแกรม ใน แอนติกาและบาร์บูดา

แอนติกาและบาร์บูดามีสามขั้นตอนคือระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ผ่านช่องทางนี้การศึกษาระดับสูงกว่านักเรียนจะสามารถที่จะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหาในชีวิตจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่สูงขึ้นไม่เพียง แต่สวมใส่นักเรียนที่มีการแก้ปัญหาประเทศ แต่ยังมีปัญหาระหว่างประเทศ

แพทยศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 6 ปี หลักสูตร MD จำนวนมากจำเป็นต้องมีการรวมกันของการเรียน, เอกสารวิจัยและการปฏิบัติทางคลินิกเพื่อรับรองนักเรียนถึงการเป็นแพทย์